Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is en wordt samengesteld, is Bobhead® niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op websites waarnaar wordt verwezen. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Deze website bevat links naar websites van derden. Bobhead® is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Copyright

© Copyright Bobhead® 2023. Alle rechten voorbehouden.

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (bobhead.be en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Bobhead® of zijn gelicenceerd aan Bobhead®.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Bobhead® of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Bobhead®. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bobhead® is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. U kunt schriftelijk toestemming verkrijgen bij onze klantenservice.

Bobhead® accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Dendermonde